سفارش تبلیغ
صبا

هدف عالى قیام امام حسین علیه السلام از زبان خود امام (ع)

fehrest page

هدف عالى قیام امام حسین علیه السلام از زبان خود امام (ع)


 
قیام مقدس و پرشکوه امام حسین(ع)ریشه در انحراف هاى بـنیادى و اساسى در جـامعه اسلامى داشت. این انحراف ها زائیده انحراف حکومت اسلامى از مسیر اصلى خود از سقیفه به بـعد بـود. که پس از شهادت على(ع)کلا بـه دست سلسله سفیانى و حزب ضد اسلامى اموى افتاد. بـه گواهى اسناد تاریخى, سران این حزب هیچ اعتقادى بـه اسلام و اصول آن نداشتند(1). و ظهور اسلام و به قدرت رسیدن پیامبر اسلام(ص)را, جلوه اى از پیروزى تـیره بـنى هاشم بـر تـیره بـنى امیه, در جریان کشمکش قبیلگى در درون طایفه بـزرگ قریش مى دانستند(2). و بـا یک حـرکت خـزنده, بـه تـدریج در پـوشش اسـلام بـه مناصب کلیدى دسـت یافتند() و سرانجـام از سال چهلم هجـرى, حکومت اسلامى و سرنوشت و مقدرات امت اسلامى به دست این حزب افتاد و پس از بیست سال حکومت معاویه, و بـه دنبـال مرگ وى, پـسرش یزید بـه قدرت رسید که اوج انحراف بـنیادى, و جلوه اى آشکار از ظهور ((جاهلیت نو)) در پوشش ظاهرى اسلام بود(3).امام حـسـین(ع)نمى تـوانسـت در بـرابـر چـنین فاجـعه اى سکوت کند و احساس وظیفه مى کرد که در بـرابـر این وضع, اعتـراض و مخالفت کند. سخنان, نامه ها و سایر اسنادى که از امام حسین(ع)به دسـت ما رسـیده, بـه روشنى گویاى این مطلب اسـت. این اسناد بـیانگر آن است که از نظر امام, پـیشوا و رهبـر مسلمانان شـرائط و ویژگى هایى دارد که امویان فـاقـد آنها بـودند و اسـاس انحراف ها و گمراهیها این بود که عناصر فاسد و غیر لایق, تکیه بر مسند خلافت اسلامى و جایگاه والاى پـیامبـر زده بـودند و حاکمیت و زمامدارى آنها, آثار و نتائج بـسیار تلخ و ویرانگرى بـه دنبـال آورده بود.
چـند نمونه از تـاءکیدهاى امام در این بـاره یادآورى مى شـود:
ادامه مطلب...

و آسمان چهل روز گریست

 ابوذر غفارى از حضرت رسول اکرم‏صلى الله علیه وآله وسلم روایت مى‏کند که آن جناب فرمود «زمین در مرگ مؤمن تا چهل صباح گریان است‏» و زرارة‏بن اعین شیبانى(ره) که از اکابر فقهاى شیعه و محدثان با عظمت امامیه است از حضرت امام صادق‏علیه‏السلام روایت کرده است که آن حضرت فرمود « آسمان براى امام حسین‏علیه‏السلام چهل روز گریه کرد و علامت این گریه آن بود که در این مدت هنگام صبح آسمان خون‏آلود مى‏شد، و زمین نیز چهل روز گریه کرد و آفتاب هم چهل روز که علامت آن طوفانهاى سیاه و کسوف و سرخى در زمین و آسمان بود»

و نیز فرمود «ملائکه نیز چهل روز بر آن حضرت گریستند و زنان بنى‏هاشم خضاب نکردند و روغن بر سر نکشیدند و چشمها را سرمه نزدند، تا آنگاه که سر عبیدا.. . بن زیاد را براى ما آوردند، و ما همواره با چشم گریان هستیم و مصیبت‏حضرت امام حسین‏علیه‏السلام را فراموش نمى‏کنیم‏».
و این چنین است که شیعیان تا اربعین آن حضرت از شادى و خوشنودى و سرور خوددارى مى‏کنند. حتى در غیر مسلمانان نیز این عادت در مورد درگذشتگانشان مراعات مى‏شود بخصوص که از بزرگان آن قوم باشد.
ادامه مطلب...