سفارش تبلیغ
صبا

شعر

یادم ز وفای اشجع ناس آید

                        وز چشم ترم سوده الماس آید

  آید به جهان اگر حسین دگری

                            هی هات برادری چو عباس آید